auta, autobazary, autopůjčovny, autoškoly...

K čemu slouží havarijní pojištění?

Počet vozidel na silnicích rok od roku stoupá. Automobil se pro mnohé stal prostředkem, bez něhož se jen stěží obejdou. Jeho užívání však přináší nejen užitek v podobě pohodlí a úspory času, ale i nezanedbatelná rizika.

Tím nejvýraznějším je hrozba dopravních nehod spojených s nepříjemnými následky nejen na vozidle nebo majetku, ale i na zdraví či životech cestujících.


Další rizika
Nejen nehoda však může postihnout váš vůz. Vzhledem ke své relativně vysoké hodnotě a zároveň omezené možnosti dokonalého zabezpečení se vozidlo často stává předmětem odcizení. Mezi další rizika můžeme zařadit riziko zničení či poškození živelní událostí. Pro názorný příklad nemusíme chodit daleko. V létě roku 1997 a následně 2002 bylo uplatněno několik stovek škod na vozidlech v důsledku povodní.
 
A právě na krytí výše zmíněných i jiných škod je určeno havarijní pojištění, které ochrání vaše vozidlo před rizikem škod vzniklých při havárii, krádeži, živelní události či vandalismu.

 

Kolik stojí havarijní pojištění?

Havarijní pojištění je určeno na krytí rizika škod vzniklých při havárii, krádeží, živelní události či vandalismu. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění a budete řádně platit pojistné, pojišťovna vám za splnění určitých podmínek vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte.


Výše pojistného
Cena pojištění, tj. výše pojistného, které je pojištěný povinen v případě sjednání smlouvy platit, se odvíjí od několika faktorů, mezi něž patří:

 • Typ a značka vozidla
 • Pořizovací cena vozidla
 • Stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné)
 • Zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní)
 • Zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné)
 • Různé slevy
 • Způsob platby
 • Jestli je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby
 • Rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s bezeškodním průběhem pojištění mají levnější pojistné)

Pozn. U některých pojišťoven se objeví jen část faktorů, neboť každá pojišťovna počítá pojistné jiným způsobem.

Samozřejmě u havarijního pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, důležitější je kvalita pojištění. Ta se odvíjí od limitů plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, od kvality asistenčních služeb, možnostech kombinovat rizika, apod.

 

Jaká rizika kryje havarijní pojištění?


Pojistná rizika
V podstatě existují čtyři základní pojistná rizika, proti kterým se můžete pojistit, a to:

 • Havárie
 • Krádež
 • Zničení či poškození živlem
 • Zásah cizí osoby (vandalismus)

Pojišťovny nabízejí různé kombinace uvedených rizik a klient se může rozhodnout, proti kterým se chce pojistit. Jednotlivá rizika lze uzavírat samostatně, zvolit kombinaci některých, anebo uzavřít kompletní pojištění.

Kromě základních existují i další vedlejší rizika, které je možné připojistit. Mezi rizika vyžadující připojištění můžeme zařadit např. pojištění:

 • čelního skla
 • zavazadel a věcí osobní potřeby
 • úrazu přepravovaných osob
 • mimořádné výbavy
 • pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla, atd.
   

Co nabízí Srovnávač.cz?

Pokud máte uzavřeno havarijní pojištění nebo se ho chystáte uzavřít porovnejte si nabídky většiny pojišťoven na trhu.

Pojď zde na srovnavac.cz

zdroj: https://finance.cz/

Diskusní téma: Havarijní pojištění

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

Vyhledávání

Anketa

U jaké pojišťovny máte sjednané havarijní pojištění?

© 2008-2009 Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu je kopírování článků zakázáno!!!!

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode

PageRank JyxoRank Seznam S-Rank